Skip to content

You are here: Home / Meetings / Meetings, Workshops and Schools / 2019 / 4a Jornada de Sistemes Dinàmics a Catalunya

4a Jornada de Sistemes Dinàmics a Catalunya

When
Sep 25, 2019 from 09:30 AM to 04:15 PM
Where
sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans.
Attendees
J.T. Lázaro, organizing committee
Web
Visit external website
Add event to calendar
iCal

4a Jornada

La "4a Jornada de Sistemes Dinàmics a Catalunya" es celebrarà el proper Dimecres 25  de setembre de 2019 a la sala Prat de la Riba de  l'Institut d'Estudis Catalans

Foto de grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comitè Científic: A. Cima (UAB), A. Haro (UB) i M. Ollé (UPC).

Comitè Organitzador: M. Caubergh (UAB),  A. Garijo (URV) i J.T. Lázaro (UPC). 

9:30

Presentació --Sala Prat de la Riba--

9:45-10:45

 Esther Barrabés (UdG)

 Varietats invariants a la Mecànica Celeste

10:45-11:30 Pausa - Café
11:30-12:30

 Armengol Gasull (UAB)

 Sistemes dinàmics no autònoms: alguns resultats possiblement sorprenents

12:35 Foto de grup
13:00-15:00 Dinar (Restaurant Antic Forn)
15:15-16:15

 Núria Fagella (UB)

 Dinàmiques a l'interior dels dominis errants

 Resums de les xerrades

Varietats invariants a la Mecànica Celeste. Esther Barrabés (UdG)

En aquesta xerrada volem mostrar com la comprensió de la dinàmica de les varietats invariants associades a diferents objectes (punts, òrbites) ens permeten entendre i explicar fenòmens diversos, que van des dels moviments coorbitals d'alguns satèl.lits, la trajectòria del cometa Oterma, o les cues i ponts que es formen entre dues galàxies quan passen a prop l'una de l'altra, a fets com els d'ejecció-col.lisió en models més acadèmics, o anant més enllà de la Mecànica Celeste, entendre el procés d'ionització en models de química clàssica.

 

Sistemes dinàmics no autònoms: alguns resultats possiblement sorprenents. Armengol Gasull (UAB)

Considerarem diverses qüestions relacionades amb SD discrets no autònoms, xn+1=fn(xn), on les funcions {fn}n varien periòdicament, amb període k >1. Així per exemple, a nivell local, veurem que en funció de k i la dimensió del espai R m en el que estem, pot aparèixer el que anomenarem una paradoxa dinàmica de Parrondo: les fn comparteixen un punt fix, que és per totes repulsor, però el SD no autònom té el mateix punt fix atractor. A nivell global veurem, per exemple, situacions quan k=2 en les que comportaments dels SDD associats a f1 i/o f2 són senzills (per exemple integrables) i/o complicats i el comportament del SD no autònom no té res a veure amb el dels f1 i f2. Pel camí comentarem resultats sobre equacions diferencials, com per exemple algunes propietats algebraiques de les constants de Liapunov o de l'estudi dels models d'EDO estacionals, que s'han pogut demostrar gràcies a propietats de certs SD discrets no autònoms relacionats. La major part dels resultats que presentarem s'han obtingut en treballs en col.laboració amb A. Cima i V. Mañosa.

 

Dinàmiques a l'interior dels dominis errants. Núria Fagella (UB)

En el contexte de funcions analítiques o (meromorfes) del pla complex, els dominis errants són oberts on els iterats de la funció són equicontinus, i l’òrbita dels quals no passa dues vegades pel mateix lloc. Poden relacionar-se amb sistemes dinàmics no autònoms i, a priori, tot tipus de dinàmica és possible. En aquesta xerrada veurem que no tot és possible i que totes les òrbites dins d’un domini errant han de comportar-se de manera semblant als seus veïns, en termes d’apropar-se o no  a la frontera dels dominis o de la distància relativa entre els diferents punts. Arribarem així a una classificació de tots els possibles dominis errants que pot tenir una funció entera transcendent, així com a resultats d’existència de cada una de les classes.